.: Compo Info :.
.: Wild Compo :.


Q-treff vil oppfordra til å bruka pc'en til noko anna enn berre speling.
Her kjem ein konkurranse som setter kreativiten på prøve.
Du må levere inn eit eigenprodusert produkt med nokon gitte retningslinjer

Meir informasjon kjem under treffet.

Premie: TBA